dXb Kreatin

Kreatin är en kroppsegen substans som produceras i levern, bukspottkörteln och njurarna. Kreatin fungerar som ren muskelenergi när muskelns lagrade förråd av ATP tagit slut. Det sker efter cirka tre sekunders hårt arbetet, till exempel snabb löpning eller ett tungt set i styrketräning. Studier har påvisat att prestationsförmågan vid maximalt korttidsarbete ökar signifikant efter kreatintillförsel, samt att återhämtningen under vilopausen efter maximalt arbete sker betydligt snabbare om kreatinhalten i musklerna är högre.

Ett renare kreatin
Mikroniserat kreatinmonohydrat tillverkas med hjälp av en ny mikroniseringsteknologi som ger ett mycket bättre råmaterial än vad som tidigare har varit möjligt. dXb Nutritions Kreatin löses därför helt i vatten. Den mindre partikelstorleken ger dessutom större kontaktyta för ett snabbare och mer effektivt upptag.

Innehåll: 100 % Mikroniserat Kreatin

NÄSTA PRODUKT